Polpharma Lietuvos Republika - Žmonės padeda žmonėms

Sveiki, Jūs lankotės
Polpharma Lietuvos Republika

mapa

Skaidrumo ataskaita

Sveikatos priežiūros specialistų bendruomenės atstovų bendradarbiavimas su farmacijos pramone yra itin svarbus plėtojant medicinines žinias. Bendradarbiaujant siekiama nuolat tobulinti pacientų priežiūros kokybę bei gerinti žinias apie farmakoterapiją. 

 

Nuo 2016 m. Farmacinės įmonės Polpharma S.A. atstovybė Lietuvoje informuoja visuomenę apie bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros specialistais ir sveikatos priežiūros organizacijomis vertę ir apimtį. Skaidrumo kodeksas yra Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) iniciatyva. Kiekvienas ją pasirašęs subjektas kasmet skelbia ataskaitą ir joje pateikia informaciją apie pasirinktas perleistas vertes, susijusias su:
• atlygiu sveikatos priežiūros specialistams (taip pat už praktinių seminarų, paskaitų vedimą bei už dalyvavimą patariamojoje ekspertų grupėje),
• sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimu kongresuose ir edukaciniuose renginiuose,
• atlygiu ar parama sveikatos priežiūros organizacijoms (įskaitant tyrimų ir švietimo dotacijas).

 

Polpharma yra socialiai atsakinga kompanija, o jos veikla šioje srityje yra pagrįsta trimis ramsčiais: paslauga pacientams ir visuomenei, etiškas verslo elgesys, inovacijos ir žinių plėtra.

 

Skaidrumo ataskaitos skelbimo idėja mums labai artima. Mes vykdome veiklą išlaikydami aukščiausius etikos standartus, taip pat ir skaidrumo. Įgyvendindami elgesio kodeksą, įsipareigojame skaidriai informuoti visuomenę apie bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros specialistų bendruomene tikslus.

 

Pagal Atskleidimo kodeksą mes įsipareigojame atskleisti informaciją apie savo indėlį į medikų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą bei kitą informaciją.

 

Bendra informacija apie vertes, perleistas sveikatos priežiūros specialistams ar sveikatos priežiūros organizacijoms 2018 metais.

 

Powered by: CMSEdito Designed by: 23studio
© POLPHARMA S.A. All rights reserved.